Είσθε πρωτοπόρος και καινοτόμος. Μάχεσθε για να είστε μπροστά από τον ανταγωνισμό και τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες σας είναι ασύγκριτα. Αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στην εκστρατεία σας του μάρκετινκ
και να κατακτά την προσοχή της στοχευμένης αγοράς. Εκεί ακριβώς χρειάζεστε μια ομάδα που θα
σκέφτεται έξω από τα κεκτημένα και τα καθιερωμένα. Χρειάζεστε μια ομάδα επαγγελματιών που έχει την
ικανότητα να δημιουργήσει το παν από το τίποτα ακριβώς λόγω αντισυμβατικότητας.

Αναλαμβάνουμε την προκλητική και αγχωτική διαδικασία του brainstorming για λογαριασμό σας. O
συλλογικός μας νους είναι αντισυμβατικός, για αυτόν τον λόγο οι ιδέες μας είναι πρωτοφανείς και το τελικό
αποτέλεσμα των συνεδριάσεών μας εκπλήσσει. Βλέπουμε οδούς και λύσεις εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν.
Προσλάβετέ μας για να αναλάβουμε το δημιουργικό brainstorming της εκστρατείας σας μαρκετινκ και
ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει για εσάς ο αυτοσχεδιασμός!